Skip to main content
Competence Centers
 Back to list

NanJing Phoenix Contact Co., Ltd

Jian Yanlong

No. 36 Phoenix Road

211100 Nanjing

China

Phone: +86

Fax: +86 25 5212 1888 8352

Email: jianyanlong(at)phoenixcontact.com(dot)cn

Web: www.phoenixcontact.com.cn

Competence Areas
  • PROFIBUS
  • PROFIBUS PA
  • PROFIdrive
  • PROFIsafe
  • PROFINET
  • PROFINET PA
  • PROFIdrive
  • PROFIsafe
Available experts
 Back to list